Om ji kik längst ne te höger på n’hänn startsia hitt ji ä fönstär sum het *Sökrute* ä hännä kan vära bra om man ske let na orla äll na inlägga åtabak i tin. Sjolv jett då säge:  Men gusse vafför ha du int lagt in n’tôckn sökrute förut, ja dä kan man ju fråg sä…men nu finns n ju där, bätter sennt än ålldri.

Haä!  /V-mastern

Annonser