Hur ske man gå te väga för å fo mer folk å flött te småbyarn? Hur ske man bära sä åt för å låkk företaga te glestbygdn? Mä tanke på hur mysche hägana å läggdärn dä finns sä borde man kunna ha falli mangä koer, oxa, kolva å anne fäa på mang tå gårla runtikring i hennä. Sä bonne torde kunna vära ä bra yrke, om dä nu int ha vöre sä förbannat krånglit vä EU-reglern å stadga, pissbrunna å ållt ä dännä. Nä gusse man fo använn lagårla, hägana å läggdärn te na anne, int för att ja vet te vad men nage jett man fäll kunna hitt på, dä finns sä mang påhittige, vise å kloke individa härri i stugern på glesbygdn.

Adiós // V-mastern

Advertisements