Gusse dä finns int na mellating på annersia ytterdöra, dä ja vill ha sagt vä ä’hännä ä att endera sä äre bliväre å dä bli slefft å rennt oframkomlit äll sä snögä lapphanska men värst ä fäll blåstn sum jussom ållti finns där bakka knutn, dä ä sum smo nubbn sum attaker ansikte å yga. Dä kan vära bäre na minusgrada ute, man kik ut görning fönstre å tro att dä ä finnt men inte då. Nu låt jäg falli omunter men man jett ju fo kläga litte mella värva å 🙂

Trevli holj! Mvh// V-mastern

ps. korte åvaför i hennä kanske vis mer än snöstorm än just snålblåstn, men men ds.

Annonser