Nu ha kållväre komme i hittan på Åljön, just när ja rit ne raern i hennä äre minus fjortan grader på utsia ytterdöra. Stickestrompärn, täckböxern å fodrästövlern ä framtege. Tin då vestappeln minsk ha börje kan man säge, vi sum ha hugge, kapa, klôve å trava ven kan nu kast in ven, tänn ti ä å skapa värmen härri husä.

Annonser