Foto: © algon.nu

 

Man kan fäll summér vä na orla att nu värka dä vära färdit ä hänn Sunnbroern projekte 2010 sum dom ha hôlle på sä langn ti i Bölen. Ja hoppas att den håll å häng vä na åra framgent. Dä man kan vära kritisk te ä hur ovörlen entreprenöra ha vöre vä  ä’hänn ojämn stenfundamenta (pyramidmönstra) sum jussom hölle ti toppn tå broern laaaaangt tebaker i tin. Tôcke skull ju ha vöre K-märkt äll åtminstone fott vöre kvär, på korte oppi hennä syns ä branå väl hur dä INTE skull ha sett ut, men nu äre jussom litte  försent å göra nage åt skull ja väl tro.

Fortsatt trevli holj! Mvh// V-mastern

Annonser