Ärade boende och övriga trafikanter som kör/åker på Älgönvägen, läs nedstående information och fakta. Vägen kommer inte i nuläget att skyltas med några hastighetsbestämmelser eftersom det enligt lag ej är tillåtet.

Annonser