Ja vet då int rackt men, int ha ä då hännä na falli myche hävä broern n’hänn vecka som håll på vära slut. Tyckt int dä fanns nagen anledning å lägg in likedane korta’ som sist, man fo ju bäre hoppas att dum int glöm bort å slutför ärbete vä räcka dänn, villsäge i trafiksäkehetssyfte säklart…

Trevli holj på ji! Mvh// V-mastern

Annonser