Sum åskådar tysch jäg int dä ha hänt nage på flere däga, sä dä kan ju vära en tå anledninga att man int knäfft na korta på tri däga. I sånnan, si ä då ut just för nue.

Funnder om gubba dänn kom å gjut fast stolpa äll bäre kil fast dom?

Kom ä hännä å räcke tro!? 😛

Foto: © algon.nu

 

Annonser