På förmeddan sågä ut i sånnan, ifall nagen unner 🙂 dä va na ny grupp vä gubba sum höll på å burra na hôla härri broern. Ja ske tro att  d va te ä’dänn räcka, men ja ske int säge na sum ja int vet te hundre procent om, men dä kom fäll nagen fler rapport inom kort.

Mvh// V-mastern

 

Foto: © algon.nu

Annonser