Om ja ha fatta ä hännä rätt, sä ske man kunna kör över broern på tisdasmaran äll redan på måndaskvälln. Men ja syna ä dännä tiss vidare, faan cementn dänn gett ju tvunget brinn tell sä rejält innan bila, traktoren å lastbila ske tell å köre.

Forsatt trevlin holj! Mvh// V-mastern

Pssst! I hennä nerat si ji hur dä kan gå om bila fall åffer för cementn 🙂

Annonser