I sånnan sågä ut i holja vä Sunnbroern

Tack ske du ha Pål Jansson för ålle korta’

Mit freundlichen Grüßen / V-mastern

Annonser