Ji sum läs n’hänn sia å ä jägar härri na lag runtikring byn, kan fäll skriv na raer (ji tryck på textn i högre hörne lämn n’kommentar) om hur mange oxa, koer äll kolva ji ha skôte!? Man kom sä ju int för å fråge sjolv, sä då jett man ju lägg ut fråga i hennä iställe.

Haä// V-mastern

Annonser