Gusse nu ha Peab vakne opp från kåman , nu äre falli myche folk som peta på härri brokonstruktjon dänn, n’grävar stå på broern sä dä bildas rackt bilköern. Na korta’ kom å lägges i hennä inom närmäste framtin 🙂

Se däsä! Mvh// V-mastern

Annonser