Dä ha då int hänne sä myche på flere däga, dom ha sätte opp na kravallstaketa ifall dä bli nagen demonstratjon tå na slag äll na töcke. Dom ha kaste ti na brögger härri sjön å na store i-balka te dike, dä torde fäll ske komma na ärbetslaga snarrt å börj vä broern.

Annonser