Tänk ja kan då int förstå vafför ållt sly jett växe där man int vell ha ä, dä rennt exploder överållt bäre på loppe tå na år. Unner hur mange ener som far å gå vä röjyxa iställe för röjsåga!? För nå äre branå mysche smidigare vä röjsåga än vä n’yxe, fast i hennä kan man ju vära oense beroende på hur snabbt man vell ha bort slyä.

Dä om detta! Mvh// V-mastern

Annonser