ÄLGÖN – en försmak av paradiset!

Nu ha jäg tege å modärnisere litte när dä gäll n’hänn sia. Rit ne ä’hännä på ä papper som ji ha nanstänsch; Nu om dan behöv jä då rackt int rit in na anne än http://www.algon.nu äll bäre algon.nu härri na sökfält sä hittes sia deräkt. Ä int ä för rolit sä säg 🙂

Sayonara! Mvh// V-mastern

Annonser