Ida haä vöre ä hänn evenemange ”Valfläske å Åljmjolka” på RIF’s idrottsplatsn, branå mangä ener hadd lete sä dit för å kik på n’hänn ovanlige tävlingn. Dä va tufft mella laga (som hadd olika åldra, gammal som ong) likväl mella ä hänn politiske partiern som ställt opp. I serveringen va ä åljburgara å åljörtsaftn (blev nå falli populärt)

Ske man sumer n’hänn dan sä va ä finväre, solskene, mycke folk å ållmänt trevlit. Se ji som int va på ä hännä kan ja bäre säge;  ji missa helt klarrt nage utöver dä vanlige!

Fridens liljer!  Mvh// V-mastern

Annonser