Gusse va tomt å öde dä bli på ön när mest ållihop te sommarstugern ha före himöveråt, nu äre nästan bäre vi kvär, villsäge vi sum bo i hennä på Åljön åre om.

Vafför kan int ji som ha husa hennä ta å flött i hittan, iställe för å bo härri ä’dänn sträss ortern å städren!?  Dä sum ji kanske tyck kan vära problem ä fäll ä hännä vä ärbete, då jett jäg komma vä na väl vårrd ä orla; Dä ä klarrt dä finns ärbete, VI vet int om dum bäre 🙂 

Met vriendelijke groet/ V-mastern

Annonser