Om lördan vare en falli trevli å gemytlit ä kalas härri Yngves pärhuse, mang ä ansekta sum man ålldri sett va på plats å. Man kan int anne än bug sä å ge ä fång vä blommer å na gröngräss åt festkommittén (Bölesa), n’Richard sto för matn å ållt va dä innebär å Sjödinara sto för unnerhållningen. Just n’hänn fine kvälln va ä världspremiär för na sä ovanlit sum åljmjölkning (se korte neaför ä hänn raern). Jett även fo nämn n’Jon sum spela fiol na sä gudomlit vackert, ji som int va där men skull ha kunne vöre dä, ji missa verkligen nage kan ja då lugnt säge. Fridens! Mvh// V-mastern

Advertisements