Ji som int va härri bodumsparken ikväll (freda) missa nage falli trevlit, bäre spikärn va ju ett ess ur lekn. n’Lars ”tannfén” Moberg gjorde ett galant ärbete på scen. Dom sum hôll te ä hännä va Orrnäs byamän å käringer.

Over and out! Mvh// V-mastern

Annonser