Branå mang torde väl ha semester äll na tôcke vä ä hänn lage, ja tro banne mä att jäg låt n’hänn sia vil opp sä nagre vecker framöveråt. Ja hoppas ållihop njut tå sola å värmen men likaså rägne å åskväre!

Varme solige hälsninga

Väbbmastern

Annonser