På lördan vare falli myche folk härri bodums parkn, kan ä ha vöre för kurven dom bjudd på äll vare ållt anne sum hänne både på lann å i vattnä måntro 🙂 Fröberg å Sjöberg unnerhöll vä jädrit bra musik på scen, ji ske ha ä stort tack arrangör Rossöns FVOF.

På kvällsia å natta vare dansn på motelle, även i hennä spela Fröberg å Sjöberg (två kärra från H-sand sum spela ållt möjlit å litte tell) man feck värklign dansä sä svettn yrrd, men rolit va ä. Tack förn trevli kväll å fin samvaro ABOR Motell & Lizas Kök.

Fortsatt trevlin sommar ållihop! Vänlige Hälsninga V-mastern

Annonser