Tänk va litte sållt kan göra unnerverka för å fo bort litte tå rökn på grusväga, men nu sä ha vi fott ut na flarna tå n’del av Åljöstråke, men ärbete vä tôcke gör sä int sjålv heller. 

Idag hare vöre hembygdsdan vä kamsn, tunnbröä, mesn, kurvn, kaffe vä krusa å andre gosakern. Dä va falli mang sum hadd lete sä dit å nå tro ja dä va uppskattat sä dä både räck å bli över.

Ja önsk ållihop n’falli fin å go holj! /// V-mastern

Annonser