Iblann sä funnder man på va sum rör sä te skålln ått politikern härri exempelvis n’hänn kommun sum man tillhör. Mang tå ålle fråger på sammanträda deres hannäl bäre om hur man ske kunna slakt små byarn för å fo ållt te ortn där kommuhuse ä plasärä, ske man jett flött/byt kommun bäre för å fo litte lugn å ro på ålle plana!? Snarrt fo man fäll gå på boa å beställ nan ti för å fo komma te nan läkar å, jä men ätte sum dom dra ne tå ålln typ tå sörvis sum funntes branå langt tebaker i tin på ålle små bya. Nä gusse man kan int anne än bli förbannad på ä hännärn sum tycks vära litte bätter än du å jäg. 

Huvvaligen! // V-mastern

Advertisements