Int äre nagen som vet vart n’hänn rektige go sommar värmen ä nash? Man ske tyck då jäg kunna gå vä kortärmströja även på kvälla å int bäre när sola lys på däga. Sä si ji n’dänn värmen kan ji ju hört tå ji na 🙂

Fortsatt trevli vecke! Mvh// V-mastern

Annonser