Ja läst i ångermanlanstiningen te maran att n’Robin Brynte å a’Charlotte Kalla skull vära vä på ”Fångarna på fortet”. Man fo hoppas att dum int hä sånt/gör ill sä na häri kroppn, för dä ä ju mycke tå dä media bruckä vära snabb å rapportär om. Ma fo väll önsk ji lycka tell i dennä borti Frankrike!

Trevli holj! Mvh// V-mastern

Annonser