ske Svenske flaggern hisses opp mot skyarn, ja vet då int om fålke i ä hänn lanne fira n’hänn dan sôm dom gör härri grannlanne Norge. Men ja tyck då vi kan sträck på oss litte xtra, hur som haver hoppas ja ållihop i hänn avlånge lanne fo en falli fin o gemytlin holj!

Med vänlige hälsninga/ Väbbmastern

Annonser