Dä ha vorte branå ovålit härri lanne, man ske till o mä vära otrôjen när man pluck blommärn hävä skogsbryna. Ja tänk mäst på n’hänn tanta som vart ihalhädd när hon pluckä liljäkonvaljärn (convallaria majalis), man rennt rys tell tå tôcke hämskheter.

Mvh// V-mastern

Annonser