n’hänn dan tro ja vi helt sonika kan glöm bort, dä ha bäre vöre surväre hele dan. Nu på kvällssia haä faktist börje på skeckn opp, men dä rägn mella värva ändå.

Sayonara / V-mastern

Annonser