Foto: Mikael Bölanders hus i Rörström 22/5-10

Gusse dä falli mang männischär härri grannbya som ha störä problema vä ökninga tå vattnä i sjöa å vä strännärn, ja va opp te borgforsn på ättemiddan å såg att Eon hadd öppne ene lucka littegrann, jaa sä pass sä dä forsa vattnä å skumn. Dom vise på rapport vä sex tin från Rörström, gusse reportern rodd rennt vä båtn mella gårla. Nä huvvaligen va vattnä kan ställ till ä för mang.

Ha n’fortsatt bra dag! Mvh// V-mastern

Annonser