Gusse man kan rennt tro att man ha hamnä härri na anne lann när dä ä nhänn värmväre, vafför åk fållkä utrikes när man kan vära himme å svettes!?  Fast man hinn fäll int mer än rit in ä hänn inlägge sä kom kållväre igen 🙂

Länge leve sola å go’väre!

Mvh// Väbbmastern 

Annonser