Äntligen ha man fott si filmn om ”Rossön – Mer än bära artan hôl å ä par klubbär” som Christoffer Sundelin ån Viktor Åsberg gjort, man kan bäre bug sä för ä hänn pojka förn falli genomtänkt å hjärtlig film. Ji fo stående ovantioner från mäg  för jirt strålande ärbete!

Vänliga hälsninga V-mastern

Annonser