(hännern på korte vill vära anonym)

Fleste männischärn håll väll på vä deklaratjonspappära nu å summeringen tå dä jett väll vära att endera fo man tebaker n’slant äll jett man betäla in pärninga te skattävärkä. Funnder hur mang tå ä hänn mäktige kärra vä stor hängslärn som jett kryp te korse å betäla in like storä summer som n’vanli ärbetars tjen på hele årä. Ja mycke tå tôckä ämna kan man ju gå spekulär på om dägana, om man urk villsäge. Mvh// V-mästarn

Annonser