Upp te kamp

Gusse nu ha ä nästan gått n’heln dag i ä hänn nye levnadssättä man numeér ha, man kan säge – ja ä mella två ärbeta – å komma å vära dä n’stånn framgent. Ja ä en tôckn männisch som ålldri vöre uttan ärbete, sä idag va förste ganga ja besöckt n’dänn ärbetsförmedlingn i byn borta Flybäckn, nog om ä hännä. 

Dä finns ä nytillverke orlspråk som ly: ”Nu äre sä dålit som dä ä – Sä ållt som hänn kan bäre bli bätter”.

au revoir // V-mastern

Annonser