Gusse ja tro rennt att snön gå jörning jorla å markn vä n’falli segn farrt, gårla å grusväga ä ju en enda lervälling. Man sjonk ne vä ålle fordona å gör na fallli fine pärfarer, men dä jett väl börj på turk opp framgent.

I övrit sä ä man (villsäge jäg som rit ne raern i hennä) inom tjufyre timma mella två ärbeta som dä sä finnt het, dä kan ju int komma na mer surrt utan bäre na gutt ätte frigörlsn, fo man iaf hoppas.

Må falli bra ållihop! // V-mastern

Annonser