Gusse käär va fint d ha vöre i hennä på ön idag söndan, sola lysst sä stärrt sä hårrta vore nog. Tôcke däga finns ä int nage å kläga på, man bäre njut. Ha sete ne på sjön vä pimpälspöä, fick opp na små jorm men dä som va bäst tå hele utflyktn va nå kôrvgrillningen. Jämarns va gutt dä ä å äta ”ute”, ja ha knäfft na korta’ som kom ut i hennä framgent.

Må väl å ta hann om ji ållihop! Mvh// V-mastern

Annonser