I mange tininga ståe om vårteckna såsom blommärn, takdroppä å na fläcka som ä snöfri. Ja jett då säge att nå ha vi värmväre villsäge na plusgrader å nan blåst, men int kan man då  kall ä vorn för dä. Men en sak ä då säker, äre na man gå å smålängt te sä äre värmväre, sola å vorn.

Adios! /V-mastern

Annonser