Ja satt å lässt aftonblaä i hennä på näte å jett skratt till för mä sjolv, dä räckt vä å läsa rubriken ”Hukken äg störste gårn”. Ä tôcke na å ha på nyhetssia? Hur mang äre som urk bry sä? Vilke kärra äre som vises neaför täxtn, jo n’Göran Persson å n’Jan Guillou å nagen tell, nä tôcke artikla kan dåm vis te na tininga som folk ålldri läs.

Fridens! Mvh// V-mastern

Annonser