Dä ha vorte falli populärt vä whiskey provninga, igår om fredas kvälln va ä n’tôckn aftan på Matställe (Lizas) fram på byn. Ja gå å lura på om man skull ha hadd na liknade på Åljön. Fast i hennä tro ja vi ske ha na utöver dä vanlige provninga, snapsn äll ölä ä falli mycke bättär. Ä hännä tål att tänkes på, ske unnersök om dä finns na intressä tå er som bruck bosätt ji i hennä på sommara. Forts trevli holj!

Mvh// V-mastern

Annonser