Ja hörrd på radion idag att dä bodd n’stork på sopgropa i bohuslän, n’dänn fôgeln jett ha fott na skôv äll äre na anne som vinglä till härri huvveknuppn pån. Dä årrnitålåga präta å surr te ä om den kom å överlev kållväre å snön äll frys ihal. Vä ähänn lage skull väll ndänn storkn ha vôre neröveråt värmare breddgrader, jussom Afrika äll na å sete på n’kvist å mysst härri sola.

Ha en falli go’ fortsättning på Måndaskvälln! // V-mastern

Annonser