Ja tänkt jussom prov å rit ne na raer på ängelska, sä ji si att jä kan jäg å, n’falli vanli fras hälsnings torde vära; Håvv ar jo? -Ajm fajn fänkjo. Sä kom vi te dä litte svårare orla å meninga; kän jo täll mi wer dä barbäkjo pläjs iss? -Jess, iff jo wåk to handredd mitärs sträjt änd törn läft, thänn jo si dätt pläjs. Visst ä int ä hänn ängälskä språke falli lätt!?

Nä nu ske ritt ne sä na minuta, ha ä sä fint rästn tå vecka! Mvh/ V-mastern

Annonser