Ikväll ha fäll branå mang sete å kike framför teveapparata på melodispektaklä, äre int bra knepit att resterande tid tå åre gör ålle svenske artista riktige höjdarlåta som kliv högt opp på listern…man gå å nynna på låta i flere mårna. Varför kan int tôcke låta komma fram vä tôckä tävlinga!? Nä tacka vet ja, åtabak i tin när dä endast va en tävling rakt av å rennt braä låta.

Fortsatt trevli n’holj! // V-master

Annonser