Magne

Hej på ji,
ållihop som pröve
å magne.

Ji ät bärä grässe,
å ji läs på burka
å paketa
å kanske tell å vä
skär bort nan bit
borti ji,
å bli fäjjen å gla
då ji ha magne
‘n par hekto
då ji stig på våga
på måran.

Si opp,
säg jäg.
Rätt va dä ä
sä ha ji gått ne
fyre kilo
på’n vecke.

Rätt va dä ä
sä hör ji nan vitrock
täla om ‘förändringern’
han ha sett
ne i mägan.

Rätt va dä ä
minns ji
då ji kônne
vräka ti ji
kôrven
å pärern
å sluringen
å ömse
– men inte gjorl’ ä,
för ji va rädd å bli fet.


– dä kan jäg lova ji –
då sakne ji
‘n dänn ti’n.

Sä pass på
å äta
sä länge dä gå.

Annonser