Nå äre väl bra bedrövligt ä hännä vä SAAB, man må rackt ille tå regeringens falli klene hjålpa tå  ållt ä hänn klatre. Ja såt å kike på reprisn tå programme ”kraschn” igår om kvälln, dä ä ju rennt äcklit att aktieägara fick del på 4 miljader i utdelningen, ä hännä fick dom lån ihop te för å del ut, samtidigt säg dom opp 75% tå styrka som ärbete i dennä å int nog vä dä, ärbetara vart tvinge te å ärbet överti. Trodd gubba vä storhängslärn att na tôcke påhitt skull bli intressant för ärbetara….Nä gusse tôcke bli man int klok på!?

Fridens liljor / V-mastern

Annonser