Nå äre bra knepit att en männisch kan förstör ållt o litte till på en grisblink, ja behöv då varken nämn na namn äll säge va dä gäll…anta att någre som läs n’hänn sia kan räken ut va ja meen å hukken ja syfta på. Man ske int ge opp säg dom som vet na å en sak kan ja då säge, dä tänk då int jäg heller göra. 

Mvh// V-mastern

Annonser