Ja tänkt pröve å rit ne na raer, bäre för att. Man ä jussom ålldeles tom på insia…sä dä bli int na mer för nue.

Annonser