Radion

Dä tjep å knastre däri trättitalsradion.
Men dä va ju na å höre.
Man sêtt här i välfärdssmöre å saknen.

Vare föredraga så vare!
Int na fjaskprat å hörrudu.
Dä va en eneste kanal,
så man gatt ju höre på dä som va.
Nu ävles dom i tri,
om int fler,
men förbannemä nan vet
v dä ä dom ha hörrt!

På trättitale spelte dom grammafon
en timme om dan.
Nu äre skiven tell allting.
Som sövel på kriga
å anne elände om måran.

Men värst ä ju dom hännen
som sêtt å smoviske å sleka insä i öra.
Dä låt som dom ä ute mä na rall.

Annonser