Dä va länge sen vi hadd sä ojämt ä vär som nu, ena dan rägnä, anner dan snön å tredje dan värmgradern. Funnder när dä tänk till å bli nan rekten vinter i hennä oppe. Int för att dä bry mäg sä mycke, men ja tänk på ä’hänn skoterägara å fiskara å tôcke ener. Hur som haver ha vi klôve vecka å holja närm sä vä storstega igen. Fridens hibiskusa!

Mvh/ V-mastern

Annonser