Haä vorte na fel på jorlklotä, vi ha rägnä å plussgradärn iställe för snön å kållväre. Hallå, d ä jussom oktobär mårne nu. Funnder vart väre vort ha hamnä å hukkens vär ha vi fott. Gusse va ä hännä vart omständit, men ja hoppas ji begrip va ja men. Vi höres snarrt igen!

/V-mastern

Annonser