snorit

Då var vi inne i n’hänn typiske förkylningtin, var å varannan männisch snörvel, host å kraxe. Ja tro int vi fott ”grisflunsa” i hittan på ön än, ja tyck dä ha vôrte falli tyst om ä dännä numer. En tôckn passua, dä va kållväre te maran, termometern vise -7º klocka åttä.

Annonser